Monday, March 28, 2016

LIIKUMISÕPETAJA PRAKTIKA

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilane Greete on Tuule lasteaias liikumisõpetaja praktikal 22. märtsist - 8. aprillini. Greete külastab sõime- ja aiarühmade liikumistunde ning viib  läbi 18 liikumistegevust lastele.
Üliõpilased Kersti ja Greete on kaasatud võimlemispeo "TUULE LAINED" ettevalmistustöösse ja aitavad võimlemispeo 12.aprillil Lasnamäe Kergejõustikuhallis ka läbi viia.

No comments: