Monday, March 28, 2016

LIIKUMISÕPETAJA PRAKTIKA

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilane Greete on Tuule lasteaias liikumisõpetaja praktikal 22. märtsist - 8. aprillini. Greete külastab sõime- ja aiarühmade liikumistunde ning viib  läbi 18 liikumistegevust lastele.
Üliõpilased Kersti ja Greete on kaasatud võimlemispeo "TUULE LAINED" ettevalmistustöösse ja aitavad võimlemispeo 12.aprillil Lasnamäe Kergejõustikuhallis ka läbi viia.

Monday, March 21, 2016

SPORTLIKUD TEGEMISED APRILLIS

12. aprillil toimub meie lasteaia võimlemispidu "TUULE LAINED" Lasnamäe Kergejõustikuhallis. Tegemist on juba kaheksanda võimlemispeoga, mis seekord pühendatud merekultuuriaastale. Võimlemispeol osalevad kõikide aiarühmade lapsed.


20. aprillil osaleme Lasnamäe linnaosa lasteaedade teatevõistluse päeval Lasnamäe Kergejõustikuhallis. 10-liikmelise koondvõistkonna (5 poissi ja 5 tüdrukut) moodustame Tuuletrolli ja Tuuleveski rühmade lastest.


22. aprillil võtame osa üheksateistkümnendast ÜLE-EESTILISEST LASTEAEDADE SPORDIPÄEVAST Audentese spordikeskuses. Koondvõistkond (6 poissi ja 6 tüdrukut) koosneb Tuuletrolli ja Tuuleveski sportlastest.


Monday, March 7, 2016

ÜLIÕPILASED PRAKTIKAL

Tallinna Tuule Lasteaias on 7.-18. märtsini liikumisõpetaja praktikal Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased Kersti ja Mari-Liis. Nad külastavad liikumistunde, on töövarjuks liikumisõpetajale ning viivad ise läbi kolm liikumistegevust lastele.