Wednesday, March 11, 2015

TEATEVÕISTLUSED. TEATEVÕISTLUS VÕIMLEMISRÕNGAGA

Valmistume osalema Lasnamäe lasteaedade teatevõistluste päeval 23. aprillil.

TEATEVÕISTLUS VÕIMLEMISRÕNGAGAVõistkonna tüdrukud rivistuvad stardijoone taha ühekaupa kolonni ja poisid ( 20 m kaugusel) nende vastu ühekaupa kolonni. Esimene võistleja (tüdruk) paneb võimlemisrõnga enda ümber. Käskluse peale alustab jooksu. Jõudes poiste kolonni juurde, astub poiss rõngasse ja mõlemad jooksevad tagasi. Jõudes tüdrukute kolonni juurde, tüdrukud vahetavad kohad. Viimasena jookseb poiss üksinda oma kolonni juurde ja lõpetab võistluse.
Võistkondade paremus selgitatakse aegade põhjal.

No comments: