Monday, September 8, 2014

SPORTLIKUD TEGEMISED SEPTEMBRIS

8.-19. september - sõimerühmad ja nooremad aiarühmad mängivad matkimismänge
11. september - Tuulelipu rühma lapsed osalevad sportlikul teabepäeval MINA OSKAN SEDA
16. september - koolieelikud Tuulekella ja Tuulelipu rühmast peavad sügisest spordipäeva
19. september - Tuulelipu rühm külastab sidepataljoni
26. september - Tuuletrolli rühm matkal "Mis on uus sügiseses Pae pargis?"

No comments: