Wednesday, October 23, 2013

Läti liikumismäng "Hunt ja kits"

Liisutussalmiga valitakse hunt ja kits. Ülejäänud lapsed on karjused, kes võtavad käest kinni ja liiguvad ringis edasi. Hunt peab nüüd kitse kinni püüdma, kuid ringi sisse saab ta ainult värava kaudu (kaks last liiguvad ringis ülestõstetud kätega), kits aga igast vahest. Kui hunt saab kitse kätte, siis algab mäng uuesti.
Mäng pärineb Tuule lasteaia kogudest.

No comments: