Tuesday, November 2, 2010

Väike rännak Pae parki


Toimumiskoht. Lasnamägi Pae park
Toimumisaeg. 08.oktoober 2010 kell 10.15-12.15
Osavõtjad. Tuulepesa rühm, õp Malle , liikumisõp Mari-Ann , õp abi Reelika Teema. Leidsime järve!
Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste eesmärgid. Lapsed oskavad avalikus kohas käituda. Lapsed hoiavad looduse puhtana.
Tunnetus- ja õpioskuste eesmärgid. Lapsed saavad teada, milliseid veekogusid on veel peale mere.
Oskavad võrrelda kahte erinevat veekogu.
Teemakäsitlus.
Õppekäigul kasutasime integreeritud tegevusi: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, liikumine.
Mina ja keskkond:
1. Mõiste park (kuidas parki rajatakse)
2. Erinevad töömasinad (traktor, teerull, kopp, kraana, veoauto)
3. Karjäär (kuidas karjäär on tekkinud)
4. Linnud(sinikaelpart, kajakas, luigepaar koos poegadega, vares, varblased, tuttpütt)
Keel ja kõne:
1.Eelmise õppekäigu meenutamine ja arvamine kuhu seekord tee viib(dialoog paarilisega)
2.Lapsed hoiavad loodust (arutlus)
3.Viisakusväljendite õigesti kasutamine (töömeestele: „Jõudu tööle!”)
Matemaatika:
1.Trepiastmete loendamine
2. Mõisted: karjäärile RING peale (ümber järve jalutamine, järvering ei olnudki ÜMMARGUNE vaid LAPERGUNE)
3.Võrdlemine: meie oleme ÜLEVAL, autod sõidavad ALL kanalis; enda PIKKUSE võrdlemine pillirooga, kumb on PIKEM
Liikumine:
1. Mäest üles ja alla jooksmine
2. Sik-sak jooks ümber kaskede
3. Üle kraavi hüppamine sulghüpetega
4. Jooksumäng „Linnud lendavad”

No comments: