Monday, January 25, 2010

Sportliku mänguasja nädal


25.-29.jaanuarini toimub sportliku mänguasja nädal.
Kallid lapsed, võtke liikumistundi tulles kodust kaasa mõni põnev sportlik mänguasi.
Lustime koos sportides!

Thursday, January 21, 2010

Kiitus!

Avaldan kiitust kombineeritud teatevõistluse võistkonnale! Dagne, Gerli, Mari-Liisa, Liidia, Kerlin, Pavel, Robin, Reio, Ragnar, Rasmus, te esindasite meie kooli väga tublilt eilsetel võistlustel Lasnamäe Sulgpallihallis. Aitäh!

Thursday, January 14, 2010

LASNAMÄE- JA PIRITA LINNAOSA KOOLIDE KOMBINEERITUD TEATEVÕISTLUSED

Aeg ja koht:
Lasnamäe sulgpallikeskus ; Punane tn 69
Võistlus toimub:
20. jaanuaril, kell 12.45 - 4. klassid;

Osavõtjad:
Võistkonna suurus on 10 õpilast: 5 tüdrukut ja 5 poissi

Autasustamine:
Võitjaid võistkondi autasustatakse diplomitega, võistkonnaliikmeid medalitega, võitjat võistkonda karikaga.

Lisainformatsioon:
Saali lubatakse ainult vahetusjalanõudega, mis ei ole musta tallaga.
Kaasa võtta kilekott välisjalanõude jaoks.

Peakohtunik:
Liidia Kuusksalu
KAVA
Reeglitest:
Võistlused toimuvad teatevõistlustena.
Võistleja ei tohi alustada jooksu enne, kui eelmine võistleja on oma jooksu lõpetanud. Teatevahetus toimub pendelteatejooksu põhimõttel.
Kõikides jooksudes, kus on nõutud, peab võistleja jooksma ümber pöördetähise, selle ümber lükkamise korral peab võistleja selle ise püsti tõstma. Samuti peab võistleja ise üles võtma või kohale asetama harjutuse sooritamise käigus maha pillatud vahendid. Rõnga asetamisel joonele peab rõnga sees olev joon olema nähtav. Reeglite rikkumisel karistuse aeg on 2 sekundit.

IV klassid sooritavad 4 teatevõistlust
3. klass
2. Võistlejad seisavad kolonnis stardijoone taga. Saalis on takistuseks kaks rõngast. Esimene võistleja jookseb rõngasteni ja poeb nendest läbi. Jookseb ümber pöördetähise, võtab sealt kõrvalt hüpitsa ja selle ette tiirutamisega (minimaalselt viis hüpet) jookseb tagasi, annab hüpitsa järgmisele võistlejale, kes jookseb hüpitsa ette tiirutamisega (minimaalselt viis hüpet) ümber pöördetähise jätab hüpitsa tähise juurde ja poeb läbi kahe rõnga ja annab teate plaksuga üle järgmisele võistlejale.

3. Kuus võistlejat seisavad stardijoone taga. Saali on ühtlaste vahemaadega asetatud neli võimelmisrõngast, igas rõngas seisab üks võistleja. Stardikäskluse peale stardijoone taga seisev esimene võistleja söödab palli esimeses võimlemisrõngas olevale võistlejale ja ise liigub tema kohale. Samal ajal söödab esimeses rõngas olev võistleja palli teises rõngas asuvale võistlejale, ise pärast seda liigub kohe teise rõngasse jne. Kui neljandas rõngas olev võistleja saab palli, jookseb ta ümber pöördetähise ja pärast seda otsejoones tagasi, kus annab palli järgmisele võistlejale, kes omakorda söödab palli esimeses rõngas seisvale esimesele võistlejale. Võistlus on lõppenud siis, kui alguses stardijoone taga seisnud kuues võistleja on jõudnud tagasi oma kohale, andnud palli eelnevalt esimesele võistlejale.
Söödu hetkel peab võistleja asuma rõngas. Palliks on 1 kg topispall.

4. klass
1. Üks rõngas on ümber pöördetähise, teine on võistleja käes. Võistleja jookseb koos rõngaga tähiseni, vahetab rõngad ja jookseb tagasi.
2. Võistlus toimub pendelteatejooksuna, stardijoone taga on 5 tüdrukut ja otsajoone taga 5 poissi. Alustavad tüdrukud, nende ees on „kodurõngas“, milles on neli eri suurusega palli. Stardikäskluse peale tuleb neli palli ükshaaval viia eemal maas asuvatesse rõngastesse. Kui viimane pall on asetatud viimasesse rõngasse siis jookseb ta otsajoone juures seisva poisini ja annab käega plaksu. Poiss korjab ükshaaval pallid „kodurõngasse“ ja annab otsajoonel käega plaksu tüdrukule jne. Pallide viimise ja toomise järjekord ei ole oluline. Võistluse lõpetab poiss.
3. Ühine III klassi teise võistlusega
4. Ühine III klassi kolmanda võistlusega
Koostas: Andres Idla

Thursday, January 7, 2010

Suusatamine

4. klassi õpilased, palun korrastage oma suusavarustus ja tooge kooli! Juba esmaspäeval, 11.jaanuaril on kehalises kasvatuses suusatund.

Wednesday, January 6, 2010

Head uut spordiaastat!


Palju toredaid kelgutamisi, suusatamisi, uisutamisi ja lumes müttamisi uuel aastal!