Thursday, October 29, 2009

Eesti laulumäng "Tondimäng"

Laulu sõnad.
1. Need tondid tulevad kaugelt maalt, ai tii-ai, tii-ai-taa.
2. Ja mis need tondid tahavad, ai tii-ai, tii-ai-taa?
3. Nad tahavad üht lapsukest, ai tii-ai, tii-ai-taa.
4. Ja millist last nad tahavad, ai tii-ai, tii-ai-taa?
5. Nad tahavad üht (Mallekest), ai tii-ai, tii-ai -taa.
6. Noh, võtke siis see (Malleke), ai tii-ai, tii-ai-taa.

Liikumine.
Ühel pool üksainus laps, tema vastas teised reas, kätest kinni hoides. Üksik alustab 1. salmi, tekstirida lauldes teeb neli sammu edasi (teistele vastu), refrääniga astub neli sammu tagasi oma kohale. Lasterida sooritab sama tegevuse, lauldes 2. salmi. 3. salmi laulab ja kõnnib üksik jne. 6. salmi ajal lükatakse nimepidi nimetatu vastasritta, kus on nüüd kaks mängijat. Need alustavad laulu algusest endise tegevusega. Mängitakse seni, kuni vastasritta jääb üksainus mängija. Seejärel pooled vahetuvad ja üksik alustab laulu algusest peale (jääb uueks "tondiks").
Ave Kumpas, Maie Vikat "Midli-Madli ".

No comments: