Monday, September 14, 2009

Jooksu- ja heitemäng "Rahvastepall"

Osavõtjaid vähemalt 8.
Ettevalmistus mänguks.
Mängu mängitakse 6-9 x 12-18 m suurusel külg- ja otsajoontega tähistatud väljakul, mis on keskjoonega poolitatud kaheks võrdseks väljakupooleks- "linnaks".
Mängijad jaotatakse kahte võrdarvulisse võistkonda. Ametlike võistluste korral kuulub igasse võistkonda 10 liiget. Võistkondade kaptenid määravad loosimise teel kindlaks, kumb võistkondadest alustab mängu, kumb valib väljakupoole. Seejärel asuvad mõlemad võistkonnad oma linna, kaptenid aga lähevad igaüks oma võistkonna linnale vastaspoolse mänguväljaku otsajoone - kodujoone - taha. Pall (võrkpall) on mängu alustamise õiguse saanud võistkonna kapteni käes.
Mäng.
Mängu alustamise signaali järel püüavad palli omava võistkonna kapten ning linnas asuva tema võistkonna mängijad omavahel kokku mängides tabada palliga vastasvõistkonna linnas asuvaid mängijaid. Seejuures kapten ja linnas asuvad oma võistkonna mängijad söödavad palli teineteisele üle vastasvõistkonna mängijate peade, et soodsal momendil palliga tabada mõnda vastasvõistkonna mängijaist. Vastasvõistkonna mängijate tabamise õigus on nii kaptenil kui ka linnas asuvail mängijail. Vastasvõistkonna mängija loetakse tabatuks ainult sel juhul, kui pall pärast tema puudutamist kukub maha või selle püüab õhust kinni palli visanud võistkonna kapten või mõni teine selle võistkonna mängija. Tabatud mängija lahkub mängust ja läheb oma võistkonna kapteni juurde kodujoone taha tema abiliseks. Abilised võivad samuti palli püüda ning sellega tabada vastasvõistkonna mängijaid nagu kaptengi.
Kui vastasvõistkonna mängija püüdis palli õhust kinni või see läks vastasvõistkonna linna külgpiiridest välja või kui linnas olevad mängijad ei püüdnud kodujoone tagant visatud palli kinni ja see läks üle vastasvõistkonna kodujoone, antakse pall üle vastasvõistkonnale. Viimased püüavad omakorda palliga tabada teise võistkonna linnas asuvaid mängijaid. Palli võivad mängijad, kapten ning viimase abilised võtta ja püüda vastasvõistkonna linna piirest, kui seejuures vähemalt üks jalgadest puudutab oma võistkonna linnas või kodujoone taga olevat maapinda.
Kui kõik ühe võistkonna linnas asunud mängijad on tabatud vastasvõistkonna mängijate poolt, läheb linna mängima selle võistkonna kapten ning mäng jätkub. Kaptenil on 3 "elu". Mäng lõppeb siis, kui ühe võistkonna kapteni viimane elu on läbi (tabati kolmandat korda).
Võistluse võidab võistkond, kes kolmest mängust võidab kaks või viiest kolm.
Pärast iga mängu vahetavad võistkonnad linnad ning mängu alustab teine võistkond.
Mängu võib mängida ka aja peale. Sellisel juhul loetakse võitjaks see võistkond, kes suutis mängus ettenähtud aja jooksul mängust välja lüüa (tabada) rohkem vastasvõistkonna mängijaid.
Mängu reeglid.
1. Palli võib visata ainult see mängija, kes püüdis palli õhust või sai selle maast. Vastasel korral antakse pall üle vastasvõistkonnale.
2. Mängija, kes väljus mõlema jalaga oma linna piirest, loetakse tabatuks. Kui seejuures süüdlane mängija tabas palliga vastasvõistkonna mängijat, siis tabamus ei loe ja pall antakse üle vastasvõistkonnale.
3.Kui palli viskamisel astus kapten või tema abiline üle kodujoone ning seejuures tõstis tagaoleva jala maast lahti, siis samuti tabamus ei loe ja pall antakse üle vastasvõistkonnale.
4. Mängijat ei loeta tabatuks:
a) kui ta püüdis vastasvõistkonna mängijate poolt visatud palli kinni õhust,
b) kui pall puudutas küll mängijat, kuid selle püüdis enne mahakukkumist kinni teine sama võistkonna mängija- vastasel korral loetakse aga nad mõlemad tabatuks,
c) kui vastasvõistkonna mängija poolt visatud pall enne mängija tabamist puudutas maad,
d) kui mängijat puudutas oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud pall. Kui seejuures pall aga riivas enne vastasvõistkonna mängijat, siis loetakse see viimase poolt visatuks.
5. Kui mängija pärast tema tabamist puudutab palli, antakse see üle vastasvõistkonnale. Maas veerevat palli võivad püüda ainult sama võistkonna tabamata mängijad.
6. Mängija, püüdnud palli, võib selle viskamiseks joosta keskjooneni.
7. Mängijail on lubatud palli eest põigeldes joosta ükskõik millises suunas.
Endel Isop "Liikumismängud"

No comments: