Friday, April 24, 2009

Liikumisrõõm Eestis kokkuvõte

Tuuleratta rühma lapsed lõpetasid liikumiskaartide täitmise reedel 24.aprillil. Kuna kleepse ja ruumi jätkus, pikendasime algselt planeeritud kaartide täitmise aega.
Liikumisviisidest domineeris jooksmine, millele järgnesid jalgrattaga sõitmine ja võimlemine.
Lapsed joonistasid ise juurde rulluisutamise, tõukerattaga sõitmise, varbseinal ronimise, treppidest üles-alla jooksmise, kiikumise, rippumise, teatevõistluse pidamise ja pallidega võimlemise kleepse.
Meie lasteaia laste poolt jäid kasutamata sõudmist, suusatamist ja jäähokit kujutavad kleebised. Kaks viimast ilmselt põhjusel, et lumi on juba läinud.
liikumiskaartide täitmise põhjal olid kõige tublimad ja mitmekülgsemad sportijad: Inga, Alicia, Kaido ja Helen.
Selgus kurb tõsiasi: lapsed tegelevad sportliku tegevusega lasteaiapäevadel rohkem. Puhkepäevadel liiguvad lapsed vähem.
Aitäh Tuuleratta rühma lastele, kes osalesid liikumiskaartide täitmisel!
Suur tänu õpetajatele ja lastevanematele laste suunamisel liikuma!

No comments: