Thursday, March 26, 2009

Kõnnimäng "Kelluke"

Eesmärk. Laps õpib kõndima kindlaks määratud trajektooril.
Mängu käik. Lapsed istuvad ringis. Õpetaja annab ühele lapsele kelluka ja loeb või laulab mõnd kellukaga seotud laulukest. Laps kõnnib kellukat helistades ringi ümber teiste ja istub oma kohale tagasi. Seejärel annab õpetaja kelluka järgmisele lapsele.

Sarjast "Õpetajalt õpetajale"
Kirjastus Ilo 2009
Koostanud Imbi Raasuke "Liikumismängud 1-3aastastele lastele"

No comments: