Wednesday, February 18, 2009

Sõit postihobustega

Osavõtjaid paarisarv.
Ettevalmistus mänguks. Mängu mängitakse kinnitallatud lumel. Mängijad jaotatakse võistkondadesse. Igal võistkonnal on kelk.
Mänguväljakul tähistatakse "postijaamad". Igas jaamas seisab kaks last. Igast võistkonnast jääb stardijoone taha kelk- "saan", "hobune"- kelgu vedaja ja reisija. Igas postijaamas toimub hobuste ja reisijate vahetamine.
Mäng. Mängu alustamise signaali järel veab esimene hobune saanil istuva reisija lähimasse postijaama, jaamas antakse saan järgmisele paarile, kellest üks hakkab reisijaks ja teine hobuseks. Uus paar liigub järgmisse postijaama. Nii läbitakse kõik jaamad.
Võidab võistkond, kelle esimesena alustanud paar on esimesena tagasi stardijoone taga.
Mängu reeglid. Postihobune ei tohi varem liikuma hakata, kui reisija on istunud kelgule. Kelgu ümbermineku korral tuleb peatuda, sõitu võib jätkata, kui reisija on uuesti istunud kelgule.
Endel Isop "Liikumismängud" põhjal.

No comments: