Thursday, January 8, 2009

Jooksumäng "Karulaanes"

Ettevalmistus mänguks.
Ruumi ühes otsas märgitakse põrandale sõõr - "karu koobas", milles seisab mängujuhi poolt määratud juhtmängija - karu. Ruumi vastaspoolses otsas on märgitud "kodu", kus "elavad lapsed".
Mäng.
Mängujuhi märguande peale väljuvad lapsed kodust ja lähenevad karu koopale. Jõudnud karu koopa lähedale, lapsed peatuvad ja sõnavad kooris:
"Karu-Oti koopa kõrval
korjan seeni, marju.
Tuleb karu mõminal,
jooksen ruttu varju!"

Pärast viimast sõna väljub karu koopast ja hakkab lapsi taga ajama. Mängu võidavad lapsed, keda karul ei õnnestunud kordagi tabada.
Mängu reeglid.
Karu võib lapsi püüdma ja viimased koju jooksma hakata pärast sõna "varju!".
Karu võib lapsi püüda ainult kodu tähistava jooneni.
Püütud lapsed viib karu oma koopasse ja nad jäävad ühe korra mängus vahele.
Kui karu on kinni püüdnud 4-5 last, määrab mängujuht uue juhtmängija.
Endel Isop "Liikumismängud"

No comments: