Friday, November 28, 2008

Valmistume kombineeritud teatevõistlusteks

02. detsembril on 3. klassil kavas osaleda Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide kombineeritud teatevõistlustel. Võistlused toimuvad Lasnamäe sulgpallikeskuses, Punane tänav 69, algusega kell 12.00.
Täna juba harjutasime kolme erinevat teatevõistlust:

1. Üheksa võistlejat seisavad stardijoone taga, üks võistleja seisab saali keskel rõnga sees, üks rõngas serviti käes. Esimene võistleja jookseb 4 meetri kaugusele saali keskel asuvast võistlejast oleva tähise juurde ja viskab võrkpalli rõngast läbi. Võistleja, kelle käes on rõngas, võib rõngast liigutada, et pall läbiks rõnga, aga maas olevast rõngast välja astuda ei või. Viskaja jookseb pallile järele, võtab palli, jookseb ümber pöördetähise, jookseb otsejoones tagasi ja annab palli järgmisele võistlejale. Pall peab tingimata läbima rõngast. kui võistleja eksib, siis ta peab sooritama uue viske.

2. Võistlejad seisavad kolonnis stardijoone taga. Saalis on takistuseks kaks rõngast. Esimene võistleja jookseb rõngasteni ja poeb nendest läbi. Jookseb ümber pöördetähise, võtab sealt kõrvalt hüpitsa ja selle ette tiirutamisega (minimaalselt 5 hüpet) jookseb tagasi, annab hüpitsa järgmisele võistlejale, kes jookseb hüpitsa ette tiirutamisega (minimaalselt 5 hüpet) ümber pöördetähise, jätab hüpitsa tähise juurde ja poeb läbi kahe rõnga ning annab teate plaksuga üle järgmisele võistlejale.

3. Kuus võistlejat seisavad stardijoone taga. Saali on ühtlaste vahedega asetatud neli võimlemisrõngast, igas rõngas seisab üks võistleja. Stardikäskluse peale stardijoone taga seisev esimene võistleja söödab palli esimeses võimlemisrõngas olevale võistlejale ja ise liigub tema kohale. Samal ajal söödab esimeses rõngas olev võistleja palli teises rõngas asuvale võistlejale, ise pärast seda liigub kohe teise rõngasse jne. Kui neljandas rõngas olev võistleja saab palli, jookseb ta ümber pöördetähise ja pärast seda otsejoones tagasi, kus annab palli järgmisele võistlejale, kes omakorda söödab palli esimeses rõngas seisvale võistlejale. Võistlus on lõppenud, kui alguses stardijoone taga seisnud kuues võistleja on jõudnud tagasi oma kohale, andnud palli eelnevalt esimesele võistlejale.
Söödu hetkel peab võistleja asuma rõngas. Palliks on 1kg topispall.

Koostanud: Andres Idla

No comments: