Friday, November 28, 2008

Valmistume kombineeritud teatevõistlusteks

02. detsembril on 3. klassil kavas osaleda Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide kombineeritud teatevõistlustel. Võistlused toimuvad Lasnamäe sulgpallikeskuses, Punane tänav 69, algusega kell 12.00.
Täna juba harjutasime kolme erinevat teatevõistlust:

1. Üheksa võistlejat seisavad stardijoone taga, üks võistleja seisab saali keskel rõnga sees, üks rõngas serviti käes. Esimene võistleja jookseb 4 meetri kaugusele saali keskel asuvast võistlejast oleva tähise juurde ja viskab võrkpalli rõngast läbi. Võistleja, kelle käes on rõngas, võib rõngast liigutada, et pall läbiks rõnga, aga maas olevast rõngast välja astuda ei või. Viskaja jookseb pallile järele, võtab palli, jookseb ümber pöördetähise, jookseb otsejoones tagasi ja annab palli järgmisele võistlejale. Pall peab tingimata läbima rõngast. kui võistleja eksib, siis ta peab sooritama uue viske.

2. Võistlejad seisavad kolonnis stardijoone taga. Saalis on takistuseks kaks rõngast. Esimene võistleja jookseb rõngasteni ja poeb nendest läbi. Jookseb ümber pöördetähise, võtab sealt kõrvalt hüpitsa ja selle ette tiirutamisega (minimaalselt 5 hüpet) jookseb tagasi, annab hüpitsa järgmisele võistlejale, kes jookseb hüpitsa ette tiirutamisega (minimaalselt 5 hüpet) ümber pöördetähise, jätab hüpitsa tähise juurde ja poeb läbi kahe rõnga ning annab teate plaksuga üle järgmisele võistlejale.

3. Kuus võistlejat seisavad stardijoone taga. Saali on ühtlaste vahedega asetatud neli võimlemisrõngast, igas rõngas seisab üks võistleja. Stardikäskluse peale stardijoone taga seisev esimene võistleja söödab palli esimeses võimlemisrõngas olevale võistlejale ja ise liigub tema kohale. Samal ajal söödab esimeses rõngas olev võistleja palli teises rõngas asuvale võistlejale, ise pärast seda liigub kohe teise rõngasse jne. Kui neljandas rõngas olev võistleja saab palli, jookseb ta ümber pöördetähise ja pärast seda otsejoones tagasi, kus annab palli järgmisele võistlejale, kes omakorda söödab palli esimeses rõngas seisvale võistlejale. Võistlus on lõppenud, kui alguses stardijoone taga seisnud kuues võistleja on jõudnud tagasi oma kohale, andnud palli eelnevalt esimesele võistlejale.
Söödu hetkel peab võistleja asuma rõngas. Palliks on 1kg topispall.

Koostanud: Andres Idla

Wednesday, November 26, 2008

Lumi maas-SUUSATAME!

Leppisime 3. klassiga lugemisööl kokku, et kui esmaspäeval on lumi maas, siis suusatame. Tänaseks ongi selle talve esimesed suusatunnid peetud. Tahame väga loota, et need ei jääks mitte viimasteks, sest suusatada on tore!

Friday, November 21, 2008

Sportlikud eesti rahvamängud lugemisööl

3. klass pidas ööl vastu 22. novembrit lugemisööd. Kehalise kasvatuse õpetajale kohaselt valisin ettelugemiseks Aleksander Kalamehe "Eesti rahvamänge". Kõik, mis etteloetud, sai ka kohe järgi tehtud!
Liikumismäng "Suur-Tõll" (Muhu)
Suur-Tõll magab. Teised mängijad liiguvad ümber Tõllu ja laulavad: "Tõll, Tõll tõuse üles, sõda juba Sõrvemaal!" Suur-Tõll tõuseb, haigutab, vaatab- sõda pole kuskil, heidab jälle magama. Sama kordub ka teisel korral. Kolmandal korral aga Suur-Tõll vihastab narritamise pärast, kargab järsku üles ja hakkab narritajaid jälitama, püüdes mõnda puudutada. Puudutatu hakkab Suur-Tõlluks ja mäng kordub.
Liikumismäng "Madu" (Pöide)
Mängijad võtavad üksteisel kätest kinni, kusjuures üks mängija seisab ühte-, teine teistpidi. Esimene mängija on mao "pea", viimane mao "saba". Madu liigub siira-viira, kusjuures saba teeb suuri kaari. Mao pea ülesandeks on saba kinni püüda. Püüdmisel poeb mao pea läbi ka teiste käte alt. Läbipugemise ajal tuleb pöörelda osavalt ja mitte kätest lahti lasta. On saba püütud, hakkab ta peaks ja mäng kordub.

Esimene lumi!

Õues sajab lumi, tal valge värv on sees,
lumi sajab kuni kerkib lumemees...

Küll on kena kelguga hangest alla lasta!

Siuh, säuh, siuh, säuh, libisevad suusad...
Tulgu taevast rahet, lund, olgu väljas jahe tund-
meil on SPORDITUND!

Sunday, November 16, 2008

Jooksumäng "Haned-luiged"

Ettevalmistus mänguks.
Ruumi ühe otsaseina lähedal märgitakse põrandale tõmmatud joone abil "hanede-luikede kodu". Teise otsaseina lähedale märgitakse sõõr- "hundi koobas", milles asetseb mängujuhi poolt määratud juhtmängija- "hunt". Ülejäänud mängijad on haned-luiged ja asuvad kodu tähistava joone taga.
Mäng.
Mängujuhi sõnade järel "Haned-luiged, põllule!" jooksevad mängijad väljakule. Mängujuhi hüüde järel "Haned-luiged, hall hunt on künka all!" küsivad lapsed kooris: "Mida ta seal teeb?" Mängujuht vastab: "Hanesid- luikesid kitkub." "Milliseid?" küsivad lapsed. "Halle ja valgeid. Jookske ruttu koju!"
Haned- luiged jooksevad seepeale oma koju. Hunt väljub aga oma koopast ja püüab kojujooksvaid hanesid- luikesid käega puudutada- püüda. Mängujuht loetleb püütud ja laseb nad siis tagasi teiste mängijate juurde. Peale kahe- kolmekordse hanede- luikede väljumise väljakule määrab mängujuht uue hundi. Mängu võidavad mängijad, kes kordagi ei sattunud hundi küüsi.
Mängu reeglid.
Hunt võib hanesid- luikesid püüda ainult kodu tähistava jooneni.
Hunt võib koopast väljuda alles pärast mängujuhi poolt hüütud sõna- "koju!".
Endel Isop "Liikumismängud"

Friday, November 7, 2008

Sportlikku isadepäeva!

Isad!
Veetke isadepäev sportides koos poegade ja tütardega!

Naerulind
Erika Esop

Isa tõstab õhku mind,
olen tema naerulind,
naeran salud kajama,
metsa valud ajan ma,
naeran tuppa päikese,
unest venna väikese.