Friday, September 5, 2008

Matkimismäng "Maalesõit"

Tunni eesmärgid:
1. Kuulamistähelepanu treenimine
2. Ümberkehastumise arendamine kehaliste harjutuste kaudu
3. Sõnavara rikastamine vähest kasutust leidvate sõnade seletamise kaudu

Tunni lühikirjeldus:
Tunnis loetakse Dagmar Normeti raamatut „Maalesõit“, mis on matkimismäng lastele. Illustreerinud on raamatu A. Pilar.Tähelepaneliku kuulamise järel sooritatakse teadlikke ja koordineeritud liigutusi: kõnd, jooks, hüpped, sirutused, painutused, tasakaal, võttes eeskujuks illustratsioone. Keelekasutuses harvem esinevate sõnade puhul selgitab õpetaja sõna tähenduse kohe. Sisse on toodud varem õpitud laulud, mis konteksti sobivad, kaasa laulma kutsuvad ja tegevusi elavdavad.Oodatavad tulemused:Tegevusi matkides sooritatakse harjutusi erinevatele lihasgruppidele.Teksti kuulamise käigus laieneb silmaring ja areneb sõnavara.Lapsed hakkavad oma mängudes kasutama matkimismängu „Maalesõit“ elemente.

No comments: