Friday, September 26, 2008

Sügisene spordipäev

Täna oli meil spordipäev- hurraa! Ilmaga vedas. Pärast rivistust mängisime rahvastepalli ning tegime soojendusharjutusi. Esimesed tulemused selgusid kaugushüppes ja 60 m jooksus.
Kaugushüpe
Tuuleratta rühm
Tüdrukud
1. Helen 2,11 m
2. Katariina 1,87 m
3. Anneli 1,82 m
Poisid
1. Kaido 2,46 m
2. Daniel 1,90 m
3. Luukas 1,84 m
3. klass
Tüdrukud
1. Gerli 3,25 m
2. Kerlin 3,02 m
3. Diana 2, 46 m
Poisid
1. Pavel 2,90 m
2. Sten-Robin 2,50 m
3. Ragnar 2, 35 m
60 m jooks
Tuuleratta rühm
Tüdrukud
1. Anneli 13,o
2. Inga 13,3
3. Helen13,35
Poisid
1. Kaido 11,89
2. Luukas 14,32
3. Stenver 14,77
3. klass
Tüdrukud
1. Gerli 10,54
2. Kerlin 10,83
3. Liidia 11,36
Poisid
1. Pavel 11,27
2. Sten-Robin 12,13
3. Rasmus 14,22
Võistlesime ka palliviskes ja "majaümberjooksus".
Pallivise
Tuuleratta rühm
Tüdrukud
1.Sandra Maria 10,5 m
2. Helena 9 m
3. Mari-Liis 8,5 m
Poisid
1. Sten 12,5 m
2. Luukas 12 m
3. Kaido 11m
3. klass
Tüdrukud
1. Kerlin 19 m
2. Gerli 16 m
3. Dagne 14,5 m
Poisid
1. Ragnar 26 m
2. Pavel 18,5 m
3. Sten-Robin 18,5 m
"Majaümberjooks"
Tuuleratta rühm
Tüdrukud
1. Anneli 0,54
2. Helen 0,57
3. Inga 1,06
Poisid
1. Kaido 0,50
2. Daniel 1,04
3. Luukas 1, 08
3. klass
Tüdrukud
1. Gerli 0,44
2. Kerlin 0,49
3. Liidia 0,51
Poisid
1. Pavel 0,50
2. Sten-Robin 0,53
3. Ragnar o,58
Pärast kosutavat lõunasööki tundsime rõõmu diplomitest ja auhindadest.
Aitäh õpetajatest kohtunikele!

Pilte spordipäevast näete http://lasalg.haridus.ee/pildid4/sporidpaev260908/spordipaev.html

Friday, September 19, 2008

Soovitusi riietumiseks

Kui tunnid toimuvad võimlas, riietu lühikesse dressi, jalga pane tennised või ole paljajalu. Rühmast või klassist võimlasse minnes pane selga dressipluus ja jalga sisejalatsid, et sa ei külmetuks.

Jooksumäng "Me rõõmsad lapsed oleme"

Ettevalmistus mänguks

Ruumi kummaski otsas tähistatakse põrandale tõmmatud joonte abil kaks kodu. Juhtmängija asub väljaku keskele kahe kodu vahele. Kõik ülejäänud mängijad asuvad ühes kodudest.

Mäng

Kodus seisvad mängijad sõnavad kooris: "Me rõõmsad lapsed oleme ja armastame joosta. Kui üle välja tuleme, sa katsu meid siis püüda!" Pärast viimaseid sõnu jooksevad kõik mängijad üle väljaku vastasasuvasse kodusse. Juhtmängija aga püüab ülejooksjaid käega puudutada. Need, keda juhtmängijal õnnestus puudutada, jäävad juhtmängija abilisteks. Mäng kestab seni, kuni kõik mängijad on püütud.
Mängu võidavad viimastena püütud mängijad.

E. Isop "Liikumismängud" 1958

Friday, September 5, 2008

Spordipäev

Lasnamäe Lasteaed-Algkooli sügisene spordipäev 3. klassile ja Tuuleratta rühmale toimub 26. septembril 2008 algusega kell 10.00 lasteaed-algkooli õuealal. Kavas on pallivise, kaugushüpe, 60 m jooks, "majaümberjooks" ja rahvastepall kahe võistkonna vahel.

õpetaja Mari-Ann Järve

Matkimismäng "Maalesõit"

Tunni eesmärgid:
1. Kuulamistähelepanu treenimine
2. Ümberkehastumise arendamine kehaliste harjutuste kaudu
3. Sõnavara rikastamine vähest kasutust leidvate sõnade seletamise kaudu

Tunni lühikirjeldus:
Tunnis loetakse Dagmar Normeti raamatut „Maalesõit“, mis on matkimismäng lastele. Illustreerinud on raamatu A. Pilar.Tähelepaneliku kuulamise järel sooritatakse teadlikke ja koordineeritud liigutusi: kõnd, jooks, hüpped, sirutused, painutused, tasakaal, võttes eeskujuks illustratsioone. Keelekasutuses harvem esinevate sõnade puhul selgitab õpetaja sõna tähenduse kohe. Sisse on toodud varem õpitud laulud, mis konteksti sobivad, kaasa laulma kutsuvad ja tegevusi elavdavad.Oodatavad tulemused:Tegevusi matkides sooritatakse harjutusi erinevatele lihasgruppidele.Teksti kuulamise käigus laieneb silmaring ja areneb sõnavara.Lapsed hakkavad oma mängudes kasutama matkimismängu „Maalesõit“ elemente.

Sport Lasnamäe-Lasteaed Algkoolis

Lasnamäe Lasteaed-Algkool asub Lasnamäel Paekaare tänavas. Meil on 9 lasteaia rühma ja 3. klass. Nii õpilastele kui ka lasteaialastele meeldib väga sportida.
See ajaveeb on mõeldud spotdisõpradest lastele ja nende vanematele. Ajaveebi kaudu saate teavet meie majas toimuvatest spordisündmustest ning võite mängida samu liikumismänge, mida meiegi lasteaias ja koolis mängime.
Sportige koos meiega!
Liikumisõpetaja Mari-Ann Järve